2. kolo přijímacího řízení – Praktická škola dvouletá

2. kolo přijímacího řízení – Praktická škola dvouletá

Stanovení termínu přijímacího řízení na školní rok 2023/2024

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.394/2008 Sb., §2, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

VYHLAŠUJI
2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2023/2024
do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Přijímací řízení se bude konat ve středu 21. června 2023 v budově školy
Uzávěrka 2. kola je 20. června 2023

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy a informační tabuli u hlavního vchodu 21. června 2023.

V Ústí nad Orlicí dne 20. 3. 2023
Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka školy

Menu