Základní škola

Výchova a vzdělávání na naší škole je zaměřena na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP Sedmikráska, žák získá základní vzdělání

Podmínky pro zařazení:
  • Žáci s lehkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem
  • Žádost zákonného zástupce, informovaný souhlas
  • Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
Menu