Praktická škola dvouletá

Forma studia:
 • Denní
 • Jsou vždy respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti žáků po stránce psychické, fyzické i sociální
 • Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:
  – povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  – povinnou školní docházku v základní škole speciální
  – povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
  – základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy
 • Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky.
Kód vzdělávání: 78-62-C/02

§ 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Menu