Internát s týdenním pobytem

Pracují zde tři výchovné skupiny s kapacitou 34 žáků. V době mimo vyučování nabízí žákům rozmanitou zájmovou činnost pod vedením kvalifikovaných vychovatelů. Žáci se v odpoledních hodinách věnují výtvarným, hudebním, pracovním, sportovním a přírodovědným aktivitám.

  • Činnost internátu je realizována ve dnech školního vyučování
  • Kapacita je 34 lůžek
  • Dělí se na tři výchovné skupiny, které se nachází v prvním a druhém patře budovy
  • U každé skupiny působí jeden kmenový vychovatel/ka, asistent pedagoga popřípadě osobní asistent
  • Internát nabízí ubytování a výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování
  • Je zajištěno celodenní stravování ve vlastní jídelně

UDÁLOSTI NA INTERNÁTĚ

Menu