Přijímací řízení

Dokumenty:
Přijatí – Praktická škola dvouletá 2023-2024
Zapsaní – ZŠ 2023–2024
Jmenování komise k závěrečným zkouškám 2024
Přijatí žáci- školní rok 2024/2025
Přijatí žáci- Praktická škola dvouletá 2024/2025
Menu