ZŠ Speciální

Základní škola speciální poskytuje vzdělávání žákům se středním až hlubokým mentálním postižením v kombinaci s tělesnými či smyslovými vadami, vadami řeči nebo v kombinaci s poruchami autistického spektra. Oborem vzdělání základní škola speciální žáci dosahují stupně vzdělávání „základy vzdělání“. V souladu se školským zákonem vychází ŠVP naší školy z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (dále jen RVP ZŠS).

  • Vytváříme vhodné podmínky pro vzdělávání žáků s různým rozsahem postižení
  • Využíváme všech dostupných metodických postupů a způsobů výuky
  • Využíváme didaktické, rehabilitační a kompenzační pomůcky
  • Preferujeme u žáka individuální přístup na základně jeho zvláštností a potřeb
  • Rozvíjíme u žáka jeho osobní kompetence a podporujeme jeho zájmy

Vzdělávání dle RVP ZŠS je rozděleno podle stupně mentálního postižení:
DÍL I – Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením
DÍL II – Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Menu