Přípravný stupeň ZŠ

Přípravný stupeň ZŠ speciální umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Připravují se zde na zahájení povinné školní docházky podle ŠVP pro přípravný stupeň, který vychází ze ŠVP pro předškolní vzdělávání.

V tomto školském zařízení:
  • Jsou vzdělávány děti od věku pěti let (max. do osmi let věku dítěte)
  • Mohou plnit povinnou předškolní docházku
  • Jsou respektovány vývojové zvláštnosti dětí a jejich speciální vzdělávací potřeby
  • Při práci s dětmi se uplatňuje individuální přístup
  • Využíváme didaktické, rehabilitační a kompenzační pomůcky, které napomáhají celkovému rozvoji osobnosti dítěte
Menu