SPC Kamínek

Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí poskytuje:

  • speciálně pedagogické a psychologické služby (diagnostiku, poradenství, intervenci)
  • metodickou podporu a odborné konzultace pedagogickým pracovníkům škol a asistentům pedagoga
  • poradenskou podporu a informace o sociálních službách
  • krizovou intervenci našim klientům a jejich zákonným zástupcům

Spolupracujeme s dalšími centry, pedagogicko-psychologickou poradnou, středisky výchovné péče, s orgány sociálně-právní ochrany děti a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány a institucemi.

Návštěvu speciálně pedagogického centra si můžete domluvit na uvedených telefonních kontaktech v pracovní dny vždy od 12:00 do 14:30 hod. nebo prostřednictvím emailu SPC.

Provozní doba:
pondělí:    7.00 – 14.30
úterý:        7.00 – 14.30
středa:      7.00 – 14.30
čtvrtek:     7.00 – 14.30
pátek:       7.00 – 13.30

a dále podle telefonické dohody.  Možná změna v časech je vyhrazena, provozní doba nekoresponduje s pracovní dobou.

Metodická podpora a konzultace pro pedagogy škol a školských zařízení: dle telefonické dohody.

Kontakty:
Mgr. Jana Sejpková– ředitelka školy
Mgr. Lenka Říhová – speciální pedagog (vedoucí SPC)
Mgr. Lada Štantejská – speciální pedagog
Mgr. Martina Krycnerová – speciální pedagog
Mgr. Marcela Šípková – speciální pedagog
Mgr. Olga Láslová – speciální pedagog
Mgr. Petra Vašinová – speciální pedagog
Bc. Monika Vacková – sociální pracovník
Mgr. Kristýna Plundrová – psycholog
Mgr. Jakub Pisklák – psycholog
Bc. Monika Ehlová – speciální pedagog

SPC Kamínek je školské poradenské zařízení

Menu