Zájmová činnost

Ve škole pracuje množství zájmových útvarů, které pomáhají žákům smysluplně vyplnit volný čas.

K činnosti zájmových útvarů využíváme vlastní tělocvičnu, školní zahradu a hřiště, počítačovou učebnu, keramickou dílnu a další prostory vnitřní i venkovní.

 

Činnost kroužků je podporována z projektů města Ústí nad Orlicí.

Seznam kroužků

Ozdravné pobyty, výcvikové kurzy, exkurze

Ve spolupráci s Majetkovou, správní a delimitační unií odborových svazů se škole daří každým rokem uskutečnit ozdravné pobyty na různých místech naší republiky.

V podzimních a zimních měsících tak odjíždí přibližně 100 žáků na šestidenní pobyt v přírodě, který je věnován zlepšování tělesné kondice, poznávání přírodních, kulturních a historických zajímavostí naší vlasti, získávání praktických zkušeností a dovedností.

Menu