Vážení rodiče,

v pondělí 27. 11. 2023 se naše škola připojí ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

Naším cílem je zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu školství, nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů a zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.

Vážení rodiče, věříme, že naše důvody pro stávku pochopíte.

 V pondělí 27. 11. 2023 bude celá škola zavřená (včetně školní družiny). Oběd ve školní jídelně bude všem žákům hromadně odhlášen.

Děkujeme Vám za pochopení a za spolupráci.

Mgr. Jana Sejpková, ředitelka školy

Menu