3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020

3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020

Stanovení termínu přijímacího řízení na školní rok 2019/2020

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.394/2008 Sb., §2, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

VYHLAŠUJI

3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020
do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Přijímací řízení se bude konat v úterý 3. září 2019 v budově školy
Uzávěrka 3. kola je 2. září 2019

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy a informační tabuli u hlavního vchodu  3. září  2019.

V  Ústí nad Orlicí  dne  25. 6. 2019
Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka   školy

Vyhlášení přijímacího řízení 2019- 3.kolo

Menu