3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Stanovení termínu přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.394/2008 Sb., §2, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

VYHLAŠUJI
3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/2023
do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Přijímací řízení se bude konat ve středu 31. srpna 2022 v budově školy
Uzávěrka 3. kola je 30. srpna 2022

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy a informační tabuli u hlavního vchodu 31. srpna 2022.

V Ústí nad Orlicí dne 24. 6. 2022

Mgr. Stáňa Doležalová

ředitelka školy

Menu