„Akcičky českotřebovské školičky“

„Akcičky českotřebovské školičky“

První akcí letošního školního roku byl Světový den první pomoci a Den s odpady kam jsme se vypravili hned 12.9. Prověřili jsme svoje znalosti a vyzpovídali celníky jak je to s pašeráky. Bodovaly prohlídky služebních aut a samozřejmě skákací hrady!

Dozrávaly „špendlíky“ a tak nám školní kuchyňku provoněla naše vlastní domácí marmeláda. Také jsme vzpomínali na léto a skládali papírové lodičky.
 Z kraje října, 4.10. jsme nasedli do autobusu a jeli si prohlédnout krásné interiéry litomyšlského zámku. Po prohlídce jsme prošli město a odpočinuli  si v Klášterních zahradách. Tam  jsme běhali, hráli si a zlobili sochy, ale ony se usmívaly klidně dál.
V pátek 13.10. jsme shlédli naučný program Adama Lelka Planeta Země 3000 – Kambodža a dostali spoustu krásných materiálů do výuky a na nástěnky.
Ale to už nám zároveň začala tradiční série čtyř podzimních „Pátků“. Ty pořádá DDM Kamarád Česká Třebová v rámci programu prevence kriminality. Naše škola je otevřená celému sídlišti a v odpoledních hodinách 13.10., 20.10., 3.11. a 10.11. se všichni můžou bavit, sportovat, tvořit, vařit, hrát, cvičit pod dohledem zkušených lektorů. Je možné odejít s novým účesem, barevnými nehty nebo kresbou na obličeji.
18.10. jsme navštívili Burzu škol na Skalce, vždyť někteří už brzy budou vyplňovat přihlášku na střední školu!
V úterý 7.11. jsme věnovali odpoledne prevenci sociálně patologických jevů.  Manželé Kadlecovi –  Etika mezi světy pracovali s mladšími žáky v programu „Jsme parta“ a se staršími řešili téma „Hrdinství“.

Měli jsme ještě několik projektových dní s tématy: Svatý Václav, Světový den pošty, Den stromů a tajemný Dušičkový.

Iva Fikejsová

Menu