Badatelský klub internát

Badatelský klub internát

I ve školním roce 2020/2021 probíhal na internátě v rámci projektu šablony Badatelský klub. Na šestnácti setkáních, která probíhala od února 2021 do konce května 2021, se z několika žáků na internátě stali badatelé a objevovatelé v různých oblastech života.

Tři setkání byla zaměřena na přírodu – prošli jsme se zimní krajinou, lesem a povídali jsme si, co se v přírodě s rostlinami i živočichy v tomto období děje, zhlédli jsme i několik dokumentů o přírodě.

Několik dalších setkání se týkalo fyzikálních a chemických pokusů – vyzkoušeli jsme si v praxi chromatografii, zjistili, co udělá prášek do pečiva v kyselině octové, zkusili udělat ze slané chuti sladkou…, také jsme prováděli pokus s rostlinou v různých roztocích (voda, coca-cola, slaný roztok, sladký roztok, roztok kyseliny citronové a vody) a po týdnu jsme vyhodnotili, kde rostlina „přežila“ nejdéle.

Ze žáků se stali také odborníci na historii. Vyhledávali informace o svátku Hromnic, o svátku sv. Valentýna, prošli si křížovou cestu na Andrlův chlum, a vydali se tedy i po stopách Ježíše Krista.

Jedno setkání klubu bylo věnováno historii FC Slavia a velký ohlas mělo u dětí i povídání o druhé světové válce, při kterém se rozpoutala velmi zajímavá diskuze a bylo vidět, že toto téma je pro žáky velmi zajímavé.

Další setkání jsme strávili v zahradě Hernychovy vily (Městské muzeum Ústí nad Orlicí), kde probíhala v jarních měsících muzejní hra. Děti hledaly kartičky s jednotlivými úkoly, dozvídaly se nové informace např. o architektuře města, železnici… a odpovídaly na otázky do připravené křížovky.

Zajímal nás i zeměpis – jedno ze setkání jsme věnovali vlajkám různých států – děti hádaly, ke kterému státu jaká vlajka patří, a potom jej vyhledaly na mapě. Několik vlajek si sestavily formou puzzlí, zjistily, která barva se na žádné vlajce neobjevuje a která barva je naopak nejčastější.

Poslední setkání jsme strávili v Litomyšli, kde jsme v historické části města řešili Výlet s tajenkou od agentury veldo.cz. I toto setkání se setkalo s velkým úspěchem a určitě to nebylo jen proto, že jsme ho zakončili drobným občerstvením a hlavně skvělou zmrzlinouJ

Menu