„Budeme se brát“

„Budeme se brát“

Dne 2. března jsme si se zájmem prohlédli muzejní výstavu svatebních šatů a oznámení. Našli jsme tam šaty i oznámení naší paní ředitelky i paní vychovatelky, což nám udělalo radost. Přečetli jsme si o pověrách a zvycích, které se od našich prababiček a babiček některé udržují do dnes. Vysvětlili jsme si, že každá národnost to má s přípravou a svatbou jiné a pestré. Nakonec si někteří z nás zkusili tkaní koberce na tkalcovském stavu a jiní si zase vyšlápli pár schodů do věže muzea, aby se porozhlédli po okolí.  IK.

 

Menu