Čím budu až vyrostu? výtvarná soutěž

Čím budu až vyrostu? výtvarná soutěž

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice vyhlásila Krajskou výtvarnou soutěž speciálních škol a školských zařízení na téma: Čím budu až vyrostu?

Žáci si podle své volby vybírali svoje budoucí povolání, které se snažili co nejlépe nakreslit.

Téma se jim moc líbilo a nakreslili mnoho krásných obrázků.

Seznam zapojených žáků a žákyň: D. Červeňák, M. Baláž, V. Aliger, N. Balogová, L. Růžičková, M. Červeňák, J. Badi, Š. Chejnovský,

K. Palmová, G. Balogová, D. Hyksa, J. Horčičák.

Jmenovaným žákům děkujeme za reprezentaci školy.

HC

 

 

 

Menu