Den dětí

Den dětí

Milé děti,
v pondělí 1. června máte svátek.

Protože se nemůžeme všichni sejít a oslavit Váš svátek společně ve škole,
přejeme pevné zdraví, lásku a hodně radosti! Těšíme se na Vás!

Vaši pedagogové

Tento svátek – Den dětí má už stoletou tradici a od samého počátku měl upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.

Menu