Den učitelů 28. 3.

Den učitelů 28. 3.

Den učitelů se slaví po celém světě, jen tedy většinou v každé zemi jinak. V roce 1994 vyhlásila sice OSN (UNESCO) tzv. Mezinárodní den učitelů, který od té doby připadá na 5. října. V Česku se ale už déle než půl století slaví den učitelů v březnu a to na výročí narození Jana Amose Komenského.

Což jen tak možná někoho napadne, že na Jana Amose by měli slavit na světě všichni, byl to přece učitel národů a navíc rozhodně nepůsobil jen v českých zemích. Není tomu ale tak, další země světa buďto slaví na 5. října, na mezinárodně uznávaný den pro učitele. Nebo naopak mají svůj vlastní datum, který připomíná jejich vlastního významného občana, který se nějakým způsobem zasloužil o vzdělávání v dané zemi.

Český Jan Amos Komenský je Zlatým Amosem

V Česku tak den učitelů slavíme na výročí narození Jana Amose Komenského, což je přesně 28. března. A tento den si připomínáme a slavíme už do roku 1955, kdy byl vyhlášen jako den morální podpory učitelů tehdejší československou vládou. No slavíme, den se připomíná ve školách, možná ho děti vzpomenou doma rodičům a to je asi tak všechno. Není to státní svátek, ani významný den a v kalendářích ho tak často nenajdete ani označený.

Mezi nejviditelnější části oslav pak patří vyhlášení ankety Zlatý Amos. Což je anketa o nejoblíbenějšího učitele. Tato anketa proběhla poprvé už v devadesátých letech, první Zlatý Amos byl vyhlášen ve školním roce 1993/1994. Anketa vždy trvá od podzimu až do jarního vyhlášení. Tradičně bývá otevírána na Mezinárodní den učitelů 5. října a výsledky jsou vyhlašovány na český den učitelů, tedy 28. března. Alespoň tak nějak to většinou vyjde, plus mínus.

Učitelský den ve světě

Učitelé se ve světě připomínají v různé dny. Hodně zemí si učitele připomíná právě na začátku října na Mezinárodní den učitelů. U nás a také na Slovensku máme 28. březen, ve Spojených státech amerických pak začátek května.

Na den učitelů si také různé země připomínají jiného učitele či jinou významnou osobnost. V Polsku si například připomínají krále Stanisława Augusta Poniatowskiho a ve Španělsku kněze Josepha Calasanze.

Společný celosvětový den učitelů je pak 5. října a připomíná se od roku 1994. Je spojen s konferencí Mezinárodní organizace práce při OSN společně s UNESCO, která přijala v roce 1966 tzv. Chartu učitelů. Ta stanovuje důležité standardy, práva a povinnosti učitelů. A to jak během příprav a vzdělávání, tak i během náboru, zaměstnání a při výkonu výuky a učení. Tento den si připomínáme i v Česku, není ale mezi veřejností moc známý.

 

Menu