Den učitelů

Den učitelů

28. březen je významný den pro ty, kteří se rozhodli spojit svoji profesní dráhu se vzděláváním. Je to den, který právem patří učitelům a všem bez rozdílu, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově dětí. Ne náhodou byl Den učitelů stanoven na den narození Jana Ámose Komenského, učitele národa a zároveň patrona českého školství. Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti. Zároveň kladl velký důraz na spolupráci rodičů a učitelů.

Již podruhé tento svátek neprožíváme ve standardní atmosféře, ale je velmi poznamenán nepříznivou epidemickou situací v České republice a množstvím restrikcí, kterými se školství a vzdělávání stalo jednáním z nejzasaženějších odvětví. Za uplynulý rok byly děti více doma než ve škole. Ovšem nikoliv bez vzdělávání. Všichni se učíme využívat moderní technologie pro distanční výuku z domova. Přizpůsobit se musely děti, přizpůsobit se museli učitelé a také rodiče. A za jejich snahu alternativně nahradit výuku jim patří obrovský dík. Sice škola nyní nemůže sehrávat i svou roli sociální, ale právě díky nadšení a píli pedagogů stále z velké části naplňuje cíle výchovně vzdělávacího procesu.

Přejeme všem pedagogům výdrž, energii, pevné zdraví a mnoho zdaru při jejich nikdy nekončící práci zvláště v této Covidem poznamenané době. Zároveň jsme v naději, že snad nejhorší máme za sebou a děti se brzy vrátí do škol.

https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/labyrint-sveta-a-raj-srdce-serial

ilustrační obrázek: Labyrint, Matěj Forman

Menu