DOUČOVÁNÍ

DOUČOVÁNÍ

Priloha 997419274 4 Příloha4 MŠMT Plakát A4 K Publicitě NPO

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Menu