Dušičkové koulení

Dušičkové koulení

Dušičkovské koulení

Dne 2.11.2022 jsme se se všemi skupinami dětí z internátu vydali do nedaleké kuželny  Hylváty  Ústí nad Orlicí. Všechny děti si zde mohly vyzkoušet, že je rozdíl, shazovat kuželky na bowlingu, při kterém se koulí s koulí s dírami na prsty, a při klasickém hraní kuželek, kde je koule celistvá a tudíž se musí zvolit jiný styl koulení koulí. Pro někoho těžší úkol, pro někoho snadnější. Všichni se toho však zhostili s vervou a užily si to naplno. Nechyběla atmosféra, při které si děti navzájem fandily a hecovaly, kdo shodí více kuželek. Všichni jsme si koulení náramně užili. Velké poděkování patří kuželně, personálu a SO UNO příspěvek na akci z projektu podaného na NSA.  Umožnili nám strávit zde hezké sportovní odpoledne.                                                                                                                                                                                            VK

Menu