Evropský den muzikoterapie

Evropský den muzikoterapie

15. listopadu slavíme Evropský den muzikoterapie.
Tento den evropští muzikoterapeuté pořádají osvětové akce, aby veřejnosti muzikoterapii přiblížili.
V naší škole se počátky muzikoterapie datují někdy od roku 2007. Tehdy jsme ještě neměli samostatnou místnost a dostatek hudebních nástrojů. To se v průběhu let změnilo. Muzikoterapie byla začleněna do Školního vzdělávacího programu a je jeho součástí. Inventář nástrojů se pomalu rozrůstá a muzikoterapeutická místnost je nám už někdy těsná. Díky podpoře vedení školy se ale můžeme těšit na místnost novou, protože v připravovaném projektu nové půdní vestavby je na ni pamatováno. Místnost už bude vyhovovat specifickým požadavkům na akustiku a další parametry. Můžeme se také těšit na nové speciální hudební nástroje.
Muzikoterapii na naší škole vede Mgr. Veronika Faltusová, profesní člen Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie.
VF

 

Menu