Exkurze do Čistírny odpadních vod v Libchavách

Exkurze do Čistírny odpadních vod v Libchavách

Ve čtvrtek 19. 5. jsme s žáky V. třídy využili nabídky společnosti TEPVOS na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Libchavách.

Prošli jsme celým areálem čistírny, která začíná přítokovým žlabem a končí žlabem odtokovým.
Po celou dobu nás provázela opět paní Markéta Vojvodíková, která nás seznámila s celým procesem čištění odpadní vody, se správným hospodařením s vodou
a problematikou pitné vody.
Paní Vojvodíkové moc děkujeme za poutavou, zajímavou, poučnou a výjimečnou exkurzi, která se nám moc líbila.
HC
Menu