Exkurze ve Sběrném dvoře Ústí nad Orlicí

Exkurze ve Sběrném dvoře Ústí nad Orlicí

V minulém týdnu naše škola využila nabídku od městské společnosti TEPVOS k exkurzi do Sběrného dvora v Ústí nad Orlicí.

Ve středu 11. 5. žáci ze tříd II.S a II.PA.
Ve čtvrtek 12. 5. žáci z V. třídy.
TEPVOS je městská společnost, která patří městu Ústí nad Orlicí. Zajišťuje služby pro jeho obyvatele i návštěvníky.
Je rozdělena na divize Vodohospodářské služby, Energetické služby, úsek Komunální a Rekreační služby.
V blízkosti Zákaznického centra( Královéhradská 1566) se nachází parkoviště přístupné přes vjezdovou bránu do Sběrného dvora.
Prohlédli jsme si celý Sběrný dvůr, kde se třídí odpad, pak následuje zpracování a recyklace.
Děkujeme paní Markétě Vojvodíkové, která nás po oba dva dny exkurzí provázela.
Exkurze se nám líbila, byla zajímavá, poučná a přínosná pro nás všechny.
HC
Menu