Famfr, famfr, famfrnoch, nastává nám nový rok…

Famfr, famfr, famfrnoch, nastává nám nový rok…

Vánoční i novoroční koledování se dětem v naší škole při HV snažíme zpestřit i používáním tradičních lidových nástrojů. Takže děti už ví, jak vypadá a jak se hraje třeba na píšťalku – fujarku nebo na famfrnoch.

Fanfr, fanfr, fanfrnoch, nastává nám nový rok,
nový rok nám nastává, koledy se dostává.
Hou, hou, halelůjá.
Kukukukuku, otevřete ruku, koledy nám dejte,
Nic se nám nesmějte,
Hou, hou, halelůja.
Mlynář mele mouku v tom bílým klobouku
mlynářka zas krupici v té ušaté čepici,
hou, hou, halelůjá.
Ty mlynářuc slepice zvrtály nám pšenice,
pšenice nám zvrtály,do popela sedály,
hou, hou, halelůjá.
Běží zajíc k javoru, nese pytel zázvoru,
kočka doma leží, zdvíhá vocas, běží,
hou, hou, halelůjá.
Sedí babka za kamny, vylizuje gutany,
Kocour na ní vrčí, že jí dolu strčí,
Kohout na ní kokrhá, že jí kožich roztrhá,
Slípka na ní kdáče, ať si dá koláče,
Hou, hou, halulůja.
Fanfr, fanfr, fanfrnoch, nastává nám nový rok,
nový rok nám nastává, koledy se dostává.
Hou, hou, halelůjá.
Nový rok vám vinšujem, štěstí, zdraví darujem,
Bychom se za rok sešli a vás ve zdraví našli,
Hou, hou, halelůja.

Menu