Informace – školní jídelna, jídelníček 1.9.-4.9.

Informace – školní jídelna, jídelníček 1.9.-4.9.

Školní jídelna Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy v Ústí nad Orlicí : 

                                                                           Důležité informace pro strávníky

Nově bude výběr stravného probíhat přes třídní učitele nebo asistenty pedagoga – platí pro děti, které samy nezvládnou nákup obědů.

Ostatní děti si obědy koupí jako dříve samy v kanceláři vedoucí školní jídelny. Z hygienických důvodů nebudou rodiče vstupovat do školy.

 

Zákonní zástupci doma v klidu vyplní přihlášky ke stravování a seznámí se s Vnitřním řádem školní jídelny, který je umístěný ve vývěsce před školou.

Vyplněnou přihlášku ke stravování pošlou po dítěti nebo ji odevzdají při vstupu dítěte do školy učiteli či asistentovi.

 

V době prvního dne nemoci dítěte odhlašujte obědy ráno do 7,30 hodin na telefonní číslo 605 587 208. Pokud odhlášku první den nemoci

nestihnete do určené doby, oběd si můžete vyzvednout v době 11 – 11,15 hod. Jídlonosič si vyzvedne u vchodu školy pracovnice ŠJ. Oběd odebere z kuchyně na tác a poté jej na místě tomu určeném přemístí do jídlonosiče – nové opatření  z důvodu možné kontaminace koronavirem. Jídlonosič pak odnese ke vchodu školy a předá rodičům.

Děkuji za pochopení                  Čápová Kamila

ved. ŠJ

 

 

Od 1.9. 2020       jsou nové ceny obědů:

 

Strávníci do 10 let         20,- Kč                 září cca 420,- Kč

Strávníci 11 – 14 let     24,- Kč                                 504,- Kč

Strávníci 15 a více let   27,- Kč                                 567,- Kč

J í D E L N í č E K9

Menu