Integrační den 2023

Integrační den 2023

12. ročník Integračního dne osob se zdravotním postižením a široké veřejnosti se konal na prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí. Pracovní skupina komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením zde uspořádala tradiční setkání poskytovatelů různých sociálních služeb z celého regionu, kteří prezentovali nabízené služby.

Příchozí měli tradičně možnost si zde vyzkoušet, jak se osobám se zdravotním postižením ve městě žije. Vyzkoušet si také mohli různé kompenzační pomůcky, podrobně se seznámit s poskytovanými službami nebo zakoupit výrobky klientů sociálních zařízení. Součástí dne byla vystoupení klientů sociálních organizací.

Zdroj: Město Ústí nad Orlicí
https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/10067-integracni-den-na-kociance?prehled=0

Naši školu reprezentoval svým vystoupením pěvecký kroužek POHODOVÍ KOSÁCI ( vede p. uč. Olina Láslová a p. uč. Petra Vašinová) a prezentace muzikoterapie se žáky ZŠS  (muzikoterapeut Veronika Faltusová).  Děti byly úžasné a zaslouží pochvalu!

Menu