Jak mluvit s dětmi o válce – aktualizováno

Jak mluvit s dětmi o válce – aktualizováno

LOCIKA
Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. A vzhledem k tomu, že děti mají přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před děsivými a matoucími světovými událostmi. To, co říkáme našim dětem, závisí na jejich věku, otázkách, které kladou, a na našem vlastním politickém a morálním přesvědčení. Ať už se cítíme ohledně toho, co se děje na Ukrajině jakkoliv, chceme povzbudit děti, aby se i nadále zajímaly o svět, vážily si mírových řešení problémů a bez obav za námi chodily s dotazy a obavami a důvěřovaly v to, že svět může být bezpečné místo.

https://www.centrumlocika.cz/?fbclid=IwAR1Ba-sryaSgYcDrBOtliwQ9pXu2wYIPBf-wiMCeJAwdXUDwLASIONO95JU

LINKA BEZPEČÍ
🇺🇦 OBAVY Z VÁLKY NA UKRAJINĚ – TIPY PRO DĚTI A RODIČE
Na Lince bezpečí jsme si zcela vědomi vážnosti situace a obav našich dětí a rodičů. Nabízíme základní body, jak vnitřně se situací naložit. Vždy jsme tu pro vás a vaše blízké.
TIPY PRO DĚTI
• Je přirozené kvůli situaci na Ukrajině cítit strach, smutek, vztek či bezmoc.
• Neboj se o svých obavách a myšlenkách mluvit s dospělými. Nedrž to v sobě.
• Česká republika je nyní bezpečná země.
• Řeší to představitelé států, kteří k tomu mají informace.
• Nesleduj neustále zprávy.
• Neřeš dopředu „co bude, když“. Zvětšuje to obavy a úzkosti.
• Věnuj se dál tomu, co Tě baví.
• Prober s rodiči, jak můžete případně pomoci.
• Podpoř své kamarády či spolužáky z Ukrajiny nebo Ruska.
• Jsme tu pro Tebe i my a to na Lince bezpečí.
TIPY PRO RODIČE
• I vy jako rodiče se můžete cítit zasažení situací na Ukrajině.
• Můžete s dětmi mluvit o tom, co prožíváte, ale nezahlcujte je svými obavami.
• Hledejte podporu i pro sebe.
• Dejte dětem prostor mluvit o tom, co se v nich děje a co se o situaci dozvídají ve škole, od kamarádů, z médií.
• Podporujte pocit bezpečí.
• Ohraničujte čas, kdy se doma tématu Ukrajiny věnujete.
• Věnujte se v rodině každodenním aktivitám.
• Zaměřte se na věci, které vám i dětem přinášejí radost.
• Podpořte děti ve vstřícném postoji vůči lidem z Ukrajiny i Ruska.
• Jsme tu pro vás i my a to na Rodičovské lince.

 

ČLOVĚK V TÍSNI
https://www.clovekvtisni.cz/jak-s-zaky-mluvit-o-valce-na-ukrajine-8561gp
1. Netlačme žákům téma války, pokud o něm mluvit nechtějí
Stejně jako u pandemie se bude chuť dětí diskutovat o válce různit – od žáků, kteří budou tímto tématem naprosto fascinovaní, až po ty prožívající tyto události s velkou úzkostí. Pokud téma války při výuce vyvstane, můžeme o něm s žáky chvíli diskutovat. Případné mylné představy opravíme, a pokud se někdo přímo zeptá na fakta, pravdivě odpovíme. Ale po pár komentářích je možné téma války uzavřít a děti zkusím povzbudit něčím pozitivním.
Ty děti, které chtějí o válce diskutovat dále, můžeme pozvat ke sdílení na konci hodiny, nebo zkusíme domluvit speciální setkání pro ty, které toto téma chtějí probrat podrobněji…..
více viz odkaz na web

SKAUT
https://www.skaut.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-valce/?fbclid=IwAR3yfgystWBtitVgjaxZun5kSJro6jkks4XSFbkbybpRgf2QI77ewm06KRg

S Petrou Wünschovou z Centra LOCIKA, které se zabývá duševním zdravím dětí, a s Peterem Pöthem, psychoterapeutem a psychiatrem Nejen pro rodiče, skautské vedoucí, učitele a další pracující s dětmi Je pravděpodobné, že kolem holek a kluků, ať už jsou mladší či starší, téma války na Ukrajině již proběhlo. Mnozí sledují sociální sítě nebo přímo zpravodajství, jiní chvíli jeli autobusem nebo autem, kde hrálo rádio, dalším doma běžela televize při vypravování do školy. Mohli zažít debatu s vrstevníky, třeba ve skautu nebo ve škole, do níž každý přinesl nějaký střípek a společně se pokoušeli zorientovat. Zprávy o tak zavážném a dosud nepředstavitelném dění jsou něčím novým, něčím, co bezprostředně po náročném pandemickém období znovu vnáší nejistotu do jejich života. Pojďme se připravit na případné dotazy dětí a situace, kdy budou cítit strach, ohrožení, zmatek, nespravedlnost nebo vztek na dospěláky. Pojďme se bavit o tom, jak ošetřit jejich nejistotu a emoce nebo jak povzbudit naději a posilovat laskavost a soucit. Hostem streamu bude Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA, které se dlouhodobě zabývá duševním zdravím kluků a holek a pomáhá dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině. Společně s ní bude odpovídat i psychiatr a psychoterapeut Peter Pöthe. Rozhovor povede skaut a redaktor Českého rozhlasu Jakub Lucký – Jáma. Dotazy můžete pokládat předem do diskuze v této události nebo přímo během vysílání do komentářů. Cílem vysílání je podpořit všechny, kdo pracují s dětmi (ve skautském oddíle nebo v mládežnické organizaci, ve škole, na kroužku…) stejně jako rodiče. Jsme tu totiž pro ně a chceme být připraveni. Živé vysílání můžete sledovat na facebook.com/skaut nebo youtube.com/czskaut nebo facebook.com/centrumlocika nebo facebook.com/radiozurnal nebo facebook.com/ceskyrozhlas nebo facebook.com/pamet.naroda nebo facebook.com/PNVzdelavani nebo facebook.com/VariantyCZ nebo facebook.com/JSNS.cz. Těšíme se na vás.

 

UČITELÉ UČITELŮM
https://uciteleucitelum.cz/material/dejepis/jak-ucit-deti-o-valce-na-ukrajine?fbclid=IwAR0BGpQjukauqfoA999Pu1Cf67VK9prcxzAbxQJKEyQsu2U2kDT9mc2O0UI

 

 

 

 

Menu