Jmenování komise pro závěrečnou zkoušku

Jmenování komise pro závěrečnou zkoušku

       Komise pro závěrečnou zkoušku pro obor vzdělání
                 Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

 Ředitelka Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí v souladu s § 74 Školského zákona  561/2004 Sb.  platném znění jmenuje zkušební komisi pro třídu

I.PA ve složení:

Předseda:                    Mgr. Marcela El Khatib

Místopředseda:           Mgr. Jana Sejpková

Další členové:             Mgr. Martin Bartoš

                                            Mgr. Dagmar Arnoštová

                                            Mgr. Michala Bendlová

II. PB ve složení:

Předseda:                    Mgr. Marcela El Khatib

Místopředseda:           Mgr. Jana Sejpková

Další členové:             Mgr. Michala Bendlová

                                           Mgr. Martin Bartoš

                                           Mgr. Dagmar Arnoštová

Menu