Jmenování komise pro závěrečnou zkoušku

Jmenování komise pro závěrečnou zkoušku

Jmenování komise II. PA 2018

 

Komise pro závěrečnou zkoušku pro obor vzdělání 
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Ředitelka Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí v souladu s § 74 Školského zákona  561/2004 Sb.  platném znění jmenuje zkušební komisi

pro třídu II. PA ve složení:

Předseda:                    Mgr. Marcela El Khatib

Místopředseda:           Mgr. Jana Sejpková

Další členové:             Mgr. Dagmar Arnoštová
Mgr. Martin Bartoš
Lenka Štanderová  DiS.

pro třídu II. PB ve složení:

Předseda:                    Mgr. Marcela El Khatib

Místopředseda:           Mgr. Jana Sejpková

Další členové:             Mgr. Michaela Bendlová
Mgr. Věra Tátošová
Bc. Věra Stehlíková

V Ústí nad Orlicí 2. 3. 2020

Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka školy

Menu