Kantela v muzikoterapii

Kantela v muzikoterapii

Další hudební nástroj, který si představíme, a který rozšířil již stávající mobiliář nové muzikoterapeutické místnosti, je kantela. Jde o tradiční finský lidový drnkací hudební nástroj. Kantela může mít rozmanité tvary, ale v zásadě jde o dřevěné tělo nástroje potažené strunami v různém ladění (diatonické, pentatonické a do akordu). Nástroj držíme opřený o tělo, jako bychom chovali miminko, nebo při hře v sedě jej položíme před sebe do klína či na stůl. Struny rozezníváme drnkáním.
Kantelu dodal výrobce netradičních hudebních nástrojů Ing. Tomáš Dufek, má 7 strun v pentatonickém ladění.
Právě pentatonické ladění kantely je podmínkou pro použití nástroje v celostní muzikoterapii. Hráči totiž mohou na nástroj volně improvizovat, netřeba mít předchozí hudební vzdělání či dovednost. Různorodost tvarů kantel nám umožňuje zároveň podporovat koordinaci jemné a hrubé motoriky. Při hře na nástroj rozvíjíme smyslovou integraci. Díky snadné hře posilujeme korekční emoční zkušenost hráče. Pokud máme více nástrojů ve shodném pentatonickém ladění (např. kalimbu, sansulu, koshi zvonek aj.) můžeme směle hrát všichni společně.

Mgr. Veronika Faltusová
speciální pedagog, muzikoterapeut

Menu