Karneval internát

Karneval internát

Ve středu 26..2.2020 měly děti z internátu v tělocvičně karneval. Plnily úkoly ve zručnosti, postřehu, barvy, posilování, provlékání a další. Za splněné úkoly dostávaly razítka do ,,průkazky“ účastníka a sladkou odměnu. Hudbu na tancování připravily  Dáša s Lucii. Karnevalové veselí si děti užily a nejlepší tanečníci byli odměněni.

Z.R.

Menu