Komise pro závěrečnou zkoušku Praktické školy dvouleté

Komise pro závěrečnou zkoušku Praktické školy dvouleté

Jmenování komise II. PA 2018

Komise pro závěrečnou zkoušku pro obor vzdělání

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Ředitelka Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí
v souladu s § 74 Školského zákona  561/2004 Sb.  platném znění
jmenuje zkušební komisi pro třídu II. PA ve složení:

Předseda:                    Mgr. Marcela El Khatib

Místopředseda:           Mgr. Jana Sejpková

Další členové:             Mgr. Dagmar Arnoštová
Mgr. Marie Zábojníková
Mgr. Martin Bartoš

 

V Ústí nad Orlicí 28. 3. 2019

Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka školy

 

 

 

Menu