Komise pro závěrečnou zkoušku

Komise pro závěrečnou zkoušku

Komise pro závěrečnou zkoušku pro obor vzdělání
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Ředitelka Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí v souladu s § 74 Školského zákona 561/2004 Sb. platném znění jmenuje zkušební komisi

pro třídu II. PA ve složení:

Předseda: Mgr. Marcela El Khatib
Místopředseda: Mgr. Jana Sejpková
Další členové: Mgr. Dagmar Arnoštová
Mgr. Martin Bartoš
Mgr. Anna Hanušová

pro třídu I. PA ve složení:

Předseda: Mgr. Marcela El Khatib
Místopředseda: Mgr. Jana Sejpková
Další členové: Mgr. Dagmar Arnoštová
Mgr. Martin Bartoš
Mgr. Anna Hanušová

pro třídu II. PB ve složení:

Předseda: Mgr. Marcela El Khatib
Místopředseda: Mgr. Jana Sejpková
Další členové: Mgr. Michaela Bendlová
Mgr. Anna Hanušová
Mgr. Martin Bartoš

V Ústí nad Orlicí 16. 2. 2023

Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka školy

Menu