MAP Orlicko – workshop Celostní muzikoterapie

MAP Orlicko – workshop Celostní muzikoterapie

Ve čtvrtek 18. dubna proběhl v naší škole workshop Celostní muzikoterapie
pořádaný místním akčním plánem vzdělávání MAP Orlicko.
https://www.maporlicko.cz/

CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE
Mgr. Veronika Faltusová
muzikoterapeut, speciální pedagog, lektor

V úvodu semináře lektorka seznámila účastníky s metodou Celostní muzikoterapie, uvedla základní principy metody, cíle muzikoterapie, možnosti studia. Vysvětlila výběr použitých hudebních nástrojů. Následovaly aktivní techniky muzikoterapie. Nejprve hra na koncovky – příklad nástroje s přirozeným laděním. Dalším nástrojem byly tibetské mísy, které společně rozezněli a doplnili zpěvem. Účastníci si vyzkoušeli účinky hry na tibetskou mísu přímo na těle. Seznámili se s možností využití práce s tibetskou mísou jako prostředku diagnostiky dovedností či sociometrie. Následovalo bubnování na bubny djembe a šamanské bubny. Aktivní část semináře zakončila technika muzikoterapeutického orchestru, při kterém se rozeznělo velké množství nástrojů perkusních (drhla, shakery, kartálky, kokiriko…) a dalších muzikoterapeutických nástrojů, jmenujme například: kalimbu, brumli, ústní harfu, oceandrum, koshi, atd. Lektorka aktivní techniky průběžně komentovala a uváděla příklady použití a další doporučení do praxe. Během přestávky pro občerstvení došlo k úpravě místnosti, kde byla rozležena lehátka nutná pro další část semináře, který pokračoval hlubokou muzikoterapeutickou relaxací. Lektorka zpívala a hrála na tyto nástroje: frčák, brumle, salašnická fujara, gong, didgeridoo, ústní harfa, šamanský buben, tibetské zvonky, kartálky a mísy. V závěru semináře byla účastníkům představena rezonanční kolébka a její využití v praxi. Dále zazněly další nástroje jako kamele ngony a udu. Seminář uzavřela závěrečná reflexe účastníků, zpětné vazby a prostor pro dotazy. Seminář probíhal ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí v muzikoterapeutické místnosti. Muzikoterapie je součástí ŠVP školy, tudíž je součástí vzdělávání ve škole.

 

Menu