Město jako místo pro život – výtvarná soutěž

Město jako místo pro život – výtvarná soutěž

21. ročník celostátní soutěže ,,Komenský a my 2022-2023″

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A. Komenského a Základní školou a mateřskou školou J.A. Komenského Brandýs nad Orlicí vyhlašují celostátní literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež.

Kategorie A- výtvarná část soutěže : děti a žáci ve věku 6-11 let( žáci prvního stupně ZŠ 1.-3. ročníku, 4.-5. ročníku a odpovídajících ročníků ZUŠ).
Každá škola může do kategorie vybrat nejvíce 5 prací.
Do soutěže se zapojili žáci z 5. ročníku – Aleš Stránský, Ondřej Badi, Matěj Šmok a nakreslili obrázky na téma: ,, Město jako místo pro život „.
HC
Výtvarné práce:
Menu