Metodický seminář celostní muzikoterapie

Metodický seminář celostní muzikoterapie

V sobotu 10. února 2024 se ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí konal Metodický seminář celostní muzikoterapie. Do naší školy se sjeli muzikoterapeuté prakticky z celé republiky (Kladno, Praha, Olomouc, Ostrava, Nový Jičín, Luhačovice, Zlín…). Jednalo se o muzikoterapeuty pracující ve speciálním i běžném školství, v základních uměleckých školách, ve zdravotnictví, v sociálních službách aj.

Obsah semináře

Seznámení s muzikoterapeutickou učebnou a realizací projektu, díky kterému byla tato odborná učebna a její vybavení pořízeno.

Představení muzikoterapeutických hudebních nástrojů, technika hry a metodika použití při práci s dětmi v naší škole.

Muzikoterapie ve výchovně vzdělávacím procesu v rámci školního vzdělávacího programu.

Praktické ukázky technik celostní muzikoterapie – relaxace, muzikoterapeutická pohádka, muzikoterapeutický orchestr, bubnování, hra na tibetské mísy, koncovky, gongy, udu, perkusní a další nástroje, využití rezonanční kolébky.

Důležitou a potřebnou součástí programu bylo vzájemné sdílení zkušeností, metodická podpora a odborná diskuse.

Seminář vedla ve spolupráci s vedením školy Mgr. Veronika Faltusová, celostní muzikoterapeut, speciální pedagog.

Ze závěrečných reflexí účastníků Metodického semináře celostní muzikoterapie je patrné, že seminář byl přínosný a inspirativní. Uveďme například: „Sobotní setkání celostních muzikoterapeutů bylo bohaté jak společným hraním, tak sdílením zkušeností a radostí ze setkání.“ „Děkujeme za vzájemnou inspiraci a společné hraní, bylo to skvělé.“ „Díky lektorce a skvělé organizaci jsem zažila krásný, hluboce prožitý čas, plný vibrací a tónů a rytmů. Mnohokrát děkuji lektorce a škole, že jsem tady mohla být.“ „Jsem nadšená a přála bych si další setkání v tomto duchu plné inspirace a pozitivní energie.“

Menu