MŠMT – doporučení pro školy

MŠMT – doporučení pro školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy je možné kontaktovat následující odborníky a odborné společnosti:
NPI Národní pedagogický institut ČR
Pro školy vzdělávající ukrajinské, ruské a běloruské žáky nabízí NPI kromě jiného i překlady a tlumočnické služby zdarma.

Více na Portále podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Kontakty


halka.smolova@npi.cz

META o.p.s. – poradenství pro školy META
https://meta-ops.eu/
proskoly@meta-ops.cz

Kontakty na regionální pracoviště a pro jednotlivé vzdělávací stupně
https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty

LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím
https://www.centrumlocika.cz/
info@centrumlocika.cz

https://www.msmt.cz/ministr-gazdik-do-skol-valecne-nepratelstvi-nepatri

 

 

Menu