Muzikoterapie

Muzikoterapie

S muzikoterapií se v naší škole děti setkávají již od roku 2007.  Na začátku tvořila instrumentář sbírka různorodých hudebních nástrojů, především těch perkusních.  Tehdejší paní ředitelka Hana Kapounová dala muzikoterapii ve škole zelenou a podpořila paní učitelku Veroniku Faltusovou, která se muzikoterapii začala věnovat profesionálně. Ve škole se díky jednoduché stavební úpravě přetvořila chodba a vznikla první improvizovaná muzikoterapeutická místnost. Instrumentář speciálních hudebních nástrojů se postupně rozšiřoval. Muzikoterapie byla včleněna do školního vzdělávacího programu a dnes je již tradiční součástí výchovně vzdělávacího procesu především v základní škole speciální. Když později další paní ředitelka Stáňa Doležalová připravovala projekt půdní vestavby, myslela na prostor pro muzikoterapii, ergoterapii, snoezelen a další. A právě teď na konci školního roku vrcholí konečné úpravy půdních prostor a odborné učebny se vybavují mobiliářem, který je součástí celého projektu. Dnes byl do školy dodán soubor speciálních muzikoterapeutických nástrojů. Sloučením původního mobiliáře a nových speciálních nástrojů vznikne v naší škole ojedinělá muzikoterapeutická místnost. Velmi se těšíme, až nový školní rok zahájíme také právě v těchto nových učebnách. Ještě nás však čeká několik týdnů příprav… Všem, kteří se na projektu půdní vestavby podíleli, patří velké poděkování.

 

Menu