Návrh na uvolnění škol a školských zařízení od 1. 6. 2020 AKTUALIZOVÁNO

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení od 1. 6. 2020 AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče,
vláda ČR dne 25. 5. 2020 představila návrh na uvolnění škol a školských zařízení od 1. 6. 2020.

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální) a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče.

Metodický pokyn z MŠMT škola obdržela 28. 5. 2020 – viz přílohy.

Vedení školy

 

Ochrana Zdravi Zs Aktualizace

Ochrana Zdravi Ss Aktualizace

Ochrana Zdravi Spec

Dopis Pm Zs

Dopis Pm Ss

 

Menu