Návštěva Městského muzea v Ústí nad Orlicí

Návštěva Městského muzea v Ústí nad Orlicí

Ve čtvrtek 29.2. 2024 jsme se žáky 7. třídy, paní uč. H. Cinkovou a paní as. K. Macanovou navštívili objednanou výstavu s výkladem:

HERBÁŘE, BYLINNÉ KNIHY ŠESTI STOLETÍ
v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí.
Herbář je sbírka sušených rostlin na bílých čtvrtkách, slisované, opatřené etiketou.
Nejstarší kniha na výstavě je z roku 1517.
Herbář byl nejdříve chápán jako kniha o léčivých rostlinách. Nejstarší kniha, vzniklá na území dnešního Česka, je Herbář aneb Bylinář Pietra Andrea Mattioliho,
vydaný v Praze roku 1562.
Do češtiny ho přeložil Tadeáš Hájek z Hájku. Herbář obsahuje černobílé dřevoryty rostlin s popisy.
Od 17. století je herbář sbírka sušených rostlin.
V další místnosti jsou instalované dva betlémy. První je mechanický papírový. Autorem malovaných figur je Jaroslav Herain. Vznikal během let 2012-2016, v roce 2017 byl hotový.
Druhý betlém je z významných osobností města Ústí nad Orlicí: Q. T. Kocian, J. Kocian, J. Mazánek, M. D. Rettigová, J.A. Rettig, J. Steklík, A. Šimeček, Fr. Uhlíř st.,
Vicenovi- Hynek a Pavlína, E. Veverková, E. Kukuczka a další.
Výstava se nám líbila, dozvěděli jsme se mnoho informací.
Děkujeme Městskému muzeu za zajímavou výstavu a budeme se těšit na další.
HC
Menu