Návštěva vánoční výstavy v Hernychově vile

Návštěva vánoční výstavy v Hernychově vile

V Hernychově vile v Ústí nad Orlicí se koná tradiční Vánoční výstava, kterou pořádá Český červený kříž.

Výstava vznikla za přispění členů ČK, dětí a žáků ze školských zařízení ve městě a neziskových organizací.
Ve čtvrtek 9. 12. 2021 jsme s žáky 5. třídy, paní učitelkou H. Cinkovou a paní asistentkou K. Macanovou výstavu navštívili.
Naše škola zde také má výstavní prostor s výrobky žáků z hodin pracovního vyučování, výtvarné výchovy a keramického kroužku.
Výstava nás příjemně naladila na nadcházející Vánoce a inspirovala na vánoční výzdobu.
Kromě toho probíhá v dalších místnostech výstava betlémů Jiřího Knapovského, který se narodil a žil v Ústí nad Orlicí.
HC

 

Menu