Plán činnosti SO UNO na rok 2019

Plán činnosti SO UNO na rok 2019

_Terminovka_CSMPS

Plán činnosti  SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s. na rok 2019

Sportovní oddíl SO UNO je součástí Českého svazu mentálně postižených sportovců (dále jen ČSMPS) a je registrovaným spolkem ČUS. Zaměřuje se na handicapované děti a mládež, převážně žáky a absolventy Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí. Oddíl má celkem 82 členů , z toho 31 trenérů (převážně spec. pedagogů). Činnost oddílu je velmi všestranná. Příprava probíhá v pravidelných trénincích. Některé probíhají každý týden (plavání, stolní tenis, sportovní hry – kopaná, florbal, atletika, turistika, všestranná příprava nejmladšího žactva-badminton), jiné podle podmínek ročních období (výcvik bruslení, běžkování, lezení a jízdy na kánoích a raftech, turistika a cykloturistika).

Průběžně žactvo bude trénovat i v kuželně, na bowlingu a na horolezecké stěně v Domě dětí.

Pravidelné tréninkové hodiny plavání probíhaly a budou dále probíhat dle harmonogramu v ústeckém krytém bazénu od ledna do června a poté na podzim. Dopřejeme žactvu 20x trénovat 1 hodinu na 2 pronajatých drahách každé pondělí. V roce 2018 získal oddíl finanční podporu na tuto aktivitu částečně i z prostředků Českého olympijského výboru prostřednictvím Českého paralympijského výboru a Města Ústí nad Orlicí.

Výsledky se opakovaně dostavily už v minulých letech, vždy v prosincovém termínu na plaveckých závodech v Trutnově. V roce 2018 dokonce ve dvou závodech. V roce 2019 se opět v prosinci obou soutěží vyhlašované Spartakem Trutnov zúčastníme.

13.3.2019 pojedou plavci nově na Přebor v plavání hlavního města Prahy.

27.3.2019 se zúčastníme také regionálního kola soutěže v plavání v Chrudimi, kde každoročně obsazují plavci medailová umístění.

Plavci budou dále nominováni na MČR v plavání, konané v  Liberci 29.-30.3.2019.

Nejlepší běžkaři z místního kola v běhu na lyžích (konané na školním hřišti) se zúčastní mistrovství ČR v Prostředním Lánově ve dnech 28..-29.1.2019.

28.2.2019 zorganizujeme okresní kolo v běhu na lyžích v Orlickém Záhoří- Bedřichovka. Proběhne podle tradice i pro zájemce -členy ČSMPS z ostatních speciálních škol okresu (Žamberk, Vysoké Mýto). Na Šerlich vyjedou autobusem i další zájemci, kteří si užijí her na sněhu.

24.-26.5.2019 se uskuteční jarní soustředění stolních tenistů a plavců na Bedřichovce v Orlických horách.

12.-16.6.2019 se zúčastní 16 sportovců SO UNO 8.Evropských her handicapované mládeže Emil Open v Brně. Soutěžit budou v plavání, stolním tenisu a atletice.

V lehkoatletickém čtyřboji bude žactvo soutěžit v květnu a červnu. Čeká je okresní a regionální kolo, podle umístění třeba i kolo národní.

Přechod Krkonoš prověří členy republikových oddílů při třídenním šlapání po horách s kamarády z různých krajů. V roce 2019 to bude opět v září – říjnu?

Na horských kolech si změří výkonnost cyklisti v republikovém závodě horských kol ve Srubech. V roce 2019 se dvoudenní závod uskuteční 11.-12.10.

Podzim bude i ve znamení regionálního a republikového turnaje ve stolním tenisu v Hradci Králové. Regionální přebor Východních Čech a oblastní přebor družstev proběhnou 19. a 23.10.2019.

MČR ve stolním tenisu ČSMPS bude probíhat ve dnech 20.- 21.11.2019. Každoročně se dobře umisťují nejen reprezentanti (Schauer a Richter), ale i další členové oddílu, a dokonce už i ti mladší.

Pokud ČSMPS zorganizuje podzimní soustředění v Nymburku jako v loňském roce, určitě se naši sportovci opět zúčastní.

Celkem se naši členové účastní republikových soutěží v 5ti sportech : lyžování, stolní tenis, plavání, cyklistika-horská kola, turistika-přechod Krkonoš. Přibude i florbal, malá kopaná nebo snad badminton? Uvidíme???

V roce 2019 byl oceněn v kategorii handicapovaný sportovec okresu Ústí nad Orlicí plavec Jan Holub. Další ocenění získal umístěním mezi čtyřmi nejlepšími sportovci ČSMPS a zúčastní se i vyhlášení nejlepších handicapovaných sportovců Pardubického kraje.

K mimořádným výkonům našich sportovců velmi pomohly výše finanční dotace, kterými jsme členům oddílu vylepšili tréninkové podmínky.

Na rok 2019 byl podán projekt „Trénujeme-soutěžíme 2019“ v dotačním neinvestičním programu „Sportování bez bariér“ na MŠMT. Projekt je zaměřen na plavání a stolní tenis, tedy disciplíny, ve kterých má oddíl dlouhodobě velmi dobré výsledky.

Finanční podpora z loterijních prostředků bude oddílu poskytnuta z ČSMPS díky podání projektu na MŠMT. Bude využita k úhradě dopravy na sportovní akce, odměny trenérům, k zakoupení teplákových souprav.

Dále byly podány 2 žádosti o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města. Jedná se o projekt „Trénujeme-závodíme 2019“ a „Máme rádi sportování 2019“. Pokud budou přijaty, finanční dotace bude využita hlavně k podpoře běžeckého lyžování a sportovních her (florbal, kopaná, přehazovaná, vybíjená..). Nově trenéři nabídnou badminton.

Je potěšující, že může i zdravotně postižené žactvo navíc soupeřit se zdravými vrstevníky v různých soutěžích, organizovaných ve městě Ústí (soutěž ve šplhu v ZŠ Ústecká, Memoriál Václava Čevony, sportovní disciplíny při Městě v pohybu, v plaveckých soutěžích aj.)

Počet členů v oddílu je zdá se ustálený. Stojí tedy za to, aby se stávajícím sportovcům věnovala patřičná péče. Jejich přístup k tréninkům je v převážné většině příkladný a účast na závodech dokazuje, jak obrovský vliv má sportování na jejich celkovou socializaci. Pozitivně se ke sportování svých dětí v poslední době staví i jejich rodiče. Dík patří trenérům i všem pedagogům, kteří účast žactva na aktivitách podporují a oceňují je za vzornou reprezentaci a příkladné chování na mimoškolních akcích.

Hana Kapounová

Menu