Pobyt starších žáků v Dolní Čermné

Pobyt starších žáků v Dolní Čermné

Ve dnech 5. – 7. června proběhl pobyt starších žáků v Dolní Čermné.

Žáci se rozdělili do dvou skupin. Jedna absolvovala cestu vlakem do Letohradu a odtud šla pěšky. Druhá skupina přijela do Dolní Čermné na kolech.  Zpět to bylo obdobně.

Hned první den si žáci vyslechli přednášku o fungování blízkého dětského domova. Společně obešli Dolní Čermnou a procvičovali si dopravní situace potřebné pro další den.

Druhý den se procvičovali v sebeobsluze, připravovali si snídani, a po následném úklidu hráli hry na sebepoznání, vztahy, spolupráci, pomoc druhým. Cvičili se v ohleduplnosti a toleranci, vedle žáků školy praktické se pobytu účastnili i žáci ze speciální školy.

Odpoledne se trénovali v pravidlech silničního provozu na dopravním hřišti v Lanškrouně.

Všichni si akci užili, vedle turistiky se i koupali. Počasí se vydařilo.

Pobyt se uskutečnil díky finanční podpoře z rozpočtu Pardubického kraje,  v rámci projektu Bezpečné klima.  NS

 

Menu