Podzim ve výtvarné výchově

Podzim ve výtvarné výchově

Ukázka výrobků společné práce žáků v 5. třídě při hodinách VV. V tomto krásném barevném ročním období jsme spojili práci se samotvrdnoucí hmotou s využitím přírodnin (kaštanů) a spojením jsme vytvořili hlemýždě odpočívající na podzimních listech.

Žáci pracovali s nadšením, nasazením a zdařilí hlemýždi se na nás smějí.

Hana Cinková

Menu