Podzimní listy z dýhy

Podzimní listy z dýhy

Máme krásné, hlavně barevné podzimní období.

V VII. třídě se při hodinách výtvarné výchovy této tematice také věnujeme.
Práci s barevným papírem jsme vyměnili za práci s dýhou.
Dýhou žáci vyplňovali dva podzimní listy.
Práce se žákům moc líbila, výsledné výkresy jsou pěkné a žáci chtěli ukázat výslednou práci.
Paní uč. H. Cinková, paní as. K. Macanová.
Menu