Přání učitelům od radního Pardubického kraje

Přání učitelům od radního Pardubického kraje

Přání Den Učitelů

PARDUBICKÝ KRAJ
Josef KOZEL
člen Rady Pardubického kraje pro školství
Pardubice 28. 03. 2021

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,
dovolte mi, abych vám touto cestou poblahopřál k vašemu svátku. Zasloužili byste si
zcela nepochybně jinou oslavu, než různá on-line přání či virtuální gratulace.
Už více než rok bojujete o zachování maxima možného při výchově a vzdělávání naší
mladé generace. Řada z vás se mnou osobně mluvila a moc dobře si uvědomuji, jak
nelehké je tuto dobu s posláním pedagoga ustát a zvládnout. Dílčí pedagogické cíle
se za ten rok výrazně proměnily. Ten výsledný však přetrvává. A jsem přesvědčený,
že učitelské povolání svou neocenitelnost a přínos pro společnost prokáže i v této
těžké zkoušce.
Den učitelů je vyhlašován k poctě učitelům. Je pomyslnou připomínkou výročí narození
Jana Amose Komenského. A je příznačné, že citáty tohoto otce pedagogů mají dodnes
svou hlubokou pravdu. A je až mrazivé číst jeho slova v kontextu posledních dní, týdnů
a měsíců: „Musíme směřovat bez výhrady k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila
svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská. Svoboda, tvrdím, je
nejskvělejší statek stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný… Uveďme tedy
člověka, pokud možno, na svobodu! – Osvoboďme jej od všech nařizovacích dogmat,
kultů a poslušností.“
Přeji vám všem hodně zdraví těla i ducha, dostatek síly, odvahy, trpělivosti a
optimismu. Ten dnešní svátek patří vám všem. Prožijte jej s úsměvem a pravou nadějí,
že jednou bude opravdu líp.
S úctou ve vaše povolání

Josef Kozel

Menu