Preventivní programy Policie ČR

Preventivní programy Policie ČR

Ve středu 14. 12. 2022 naši školu navštívila policejní preventistka por. Mgr. Lenka Vilímková  s preventivními  programy. S mladšími žáky  si povídala o tom, jak mají pečovat o svoje zdraví. Zaměřila se více na osobní bezpečí a v souvislosti s tím si zopakovali i dopravní předpisy a jak se chovat v dopravním provozu. Starší žáci vedle dopravní problematiky hovořili také o sociálních sítích. Byli upozorněni na možná nebezpečí, která jsou s internetem spjatá. Paní Vilímková jim připomenula, že je velmi důležité předcházet problémům. Také jim byly připomenuty možné postihy při nevhodném chování, konaném nejen ve škole, ale také mimo ni. Zmínila se nebezpečnost návykových látek. Moc děkujeme za velmi poučný program. NS

.

Menu