Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací řízení 2020/2021

Stanovení termínu přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.394/2008 Sb., §2, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

VYHLAŠUJI

  1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 Přijímací řízení se bude konat v úterý 1. září 2020 v budově školy.

Uzávěrka 3. kola je 31. srpna 2020.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy a informační tabuli u hlavního vchodu do školy 1. září 2020.

V  Ústí nad Orlicí  dne 25. 6. 2020

Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka   školy

Vyhlášení 3.kolo

Menu