Přijímací řízení – Praktická škola dvouletá – 2. kolo

Přijímací řízení – Praktická škola dvouletá – 2. kolo

Stanovení termínu přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.394/2008 Sb., §2, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

VYHLAŠUJI
2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/2023
do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Přijímací řízení se bude konat ve středu 22. června 2022 v budově školy
Uzávěrka 2. kola je 21. června 2022

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy a informační tabuli u hlavního vchodu 22. června 2022.

V Ústí nad Orlicí dne 9. 3. 2022

Mgr. Stáňa Doležalová

ředitelka školy

Menu